Cửa gỗ ngăn cháy

– Tối ưu tính năng ngăn cháy và cách nhiệt

– Chịu được nhiệt độ lớn hơn 1000 độ C.

– Không sinh khói độc.

– Trọng lượng phù hợp hệ vách, hệ trần, các hệ khác.

– Không hút ẩm.

– Có thể kết hợp tất cả vật liệu bề mặt hoàn thiện

– Thi công dễ dàng, thuận tiện.

XEM CHI TIẾT

Cửa thép ngăn cháy

– Tối ưu tính năng ngăn cháy và cách nhiệt

– Chịu được nhiệt độ lớn hơn 1000 độ C.

– Không sinh khói độc.

– Trọng lượng phù hợp hệ vách, hệ trần, các hệ khác.

– Không hút ẩm.

– Có thể kết hợp tất cả vật liệu bề mặt hoàn thiện

– Thi công dễ dàng, thuận tiện.

XEM CHI TIẾT

30% discount on appearals

Ống gió chịu lửa

– Tối ưu tính năng ngăn cháy và cách nhiệt

– Chịu được nhiệt độ lớn hơn 1000 độ C.

– Không sinh khói độc.

– Trọng lượng phù hợp hệ vách, hệ trần, các hệ khác.

– Không hút ẩm.

– Có thể kết hợp tất cả vật liệu bề mặt hoàn thiện

– Thi công dễ dàng, thuận tiện.

XEM CHI TIẾT

Trendy cooking tonight

Bọc bảo vệ kết cấu thép

– Tối ưu tính năng ngăn cháy và cách nhiệt

– Chịu được nhiệt độ lớn hơn 1000 độ C.

– Không sinh khói độc.

– Trọng lượng phù hợp hệ vách, hệ trần, các hệ khác.

– Không hút ẩm.

– Có thể kết hợp tất cả vật liệu bề mặt hoàn thiện

– Thi công dễ dàng, thuận tiện.

XEM CHI TIẾT

30% discount on appearals

Vách ngăn cháy

– Tối ưu tính năng ngăn cháy và cách nhiệt

– Chịu được nhiệt độ lớn hơn 1000 độ C.

– Không sinh khói độc.

– Trọng lượng phù hợp hệ vách, hệ trần, các hệ khác.

– Không hút ẩm.

– Có thể kết hợp tất cả vật liệu bề mặt hoàn thiện

– Thi công dễ dàng, thuận tiện.

XEM CHI TIẾT

Trendy cooking tonight

Thang máy ngăn cháy

– Tối ưu tính năng ngăn cháy và cách nhiệt

– Chịu được nhiệt độ lớn hơn 1000 độ C.

– Không sinh khói độc.

– Trọng lượng phù hợp hệ vách, hệ trần, các hệ khác.

– Không hút ẩm.

– Có thể kết hợp tất cả vật liệu bề mặt hoàn thiện

– Thi công dễ dàng, thuận tiện.

XEM CHI TIẾT

Trendy cooking tonight

Van ngăn lửa

– Tối ưu tính năng ngăn cháy và cách nhiệt

– Chịu được nhiệt độ lớn hơn 1000 độ C.

– Không sinh khói độc.

– Trọng lượng phù hợp hệ vách, hệ trần, các hệ khác.

– Không hút ẩm.

– Có thể kết hợp tất cả vật liệu bề mặt hoàn thiện

– Thi công dễ dàng, thuận tiện.

XEM CHI TIẾT

Trendy cooking tonight

Ứng dụng khác

– Tối ưu tính năng ngăn cháy và cách nhiệt

– Chịu được nhiệt độ lớn hơn 1000 độ C.

– Không sinh khói độc.

– Trọng lượng phù hợp hệ vách, hệ trần, các hệ khác.

– Không hút ẩm.

– Có thể kết hợp tất cả vật liệu bề mặt hoàn thiện

– Thi công dễ dàng, thuận tiện.

XEM CHI TIẾT

Trendy cooking tonight