Tấm cách nhiệt KHS.HF.M

Tấm cách nhiệt KHS.HF.M với tính năng cách nhiệt chuyên dụng phối hợp với bề mặt kim loại, dễ thi công và tỉ trọng nhẹ, phù hợp ốp các cấu kiện thép ngăn cháy và cách nhiệt

  • Độ dày: 14 – 32 (mm)
  • Kích thước: 1,220  – 2,500 (mm).

Kiểm tra kết quả thử nghiệm từ Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng:

Xem Chi tiết