Tấm chống cháy KHS.FA

Tấm chống cháy KHS.FA với tính năng ngăn cháy hiệu quả suốt 3 giờ trong điều kiện ngọn lửa tiếp xúc trực tiếp và nhiệt độ từ 1000

  • Độ dầy tấm: 3mm, 6mm, 10mm
  • Kích thước: 1,220 x 2,440 (mm)

Kiểm tra kết quả thử nghiệm từ Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng:

Xem chi tiết