• Xin hãy di chuyển chuột của bạn trên bản đồ để xác định những thị trường hiện có và nhấp chuột vào thị trường bạn mong muốn giao dịch để biết thêm thông tin.
  • Nếu bạn muốn gửi tin nhắn liên lạc, xin vui lòng nhấp chuột vào ảnh hoặc mail của người đại diện của thị trường giao dịch đó.

Ngũ Thị Vân

Toàn quốc

Họ tên: Ngũ Thị Vân

Thị trường quản lý: Toàn Quốc

Điện thoại văn phòng: +8428-3622-7898

Địa chỉ email: van.ngu@khshield.com

Đỗ Phương Giang

Khu vực miền Bắc

Họ tên: Đỗ Phương Giang

Thị trường quản lý: Khu vực Miền Bắc

Điện thoại văn phòng: +8424-3203-0399

Địa chỉ email: Giang.do@khshield.com

Hồ Bảo Duy

Khu vực miền Nam

Họ tên: Hồ Bảo Duy

Thị trường quản lý: Khu vực Miền Nam

Điện thoại văn phòng: +8428-3622-7898

Địa chỉ email: sale4@khshield.com

Iris Nguyễn

Xuất khẩu

Họ tên: Iris Nguyễn

Thị trường quản lý: Nước ngoài (xuất khẩu)

Điện thoại văn phòng: +8428-3622-7898

Địa chỉ email: sale.m@khshield.com